Category: Медицина

Афазија по мозочен удар

Афазија (грч. Aphasia, од а-префикс + phasis – исказ), се дефинира како неможност да се зборува или да се разбере говорот при целосно зачувана свест и при неоштетен апарат за говор и слух. Во пошироко смисла терминот афазија се однесува на група клинички различни нарушувања…

Третман на каротидната болест

Атеросклерозатае во основа на каротидна болест. Всушност, каротидната болест е маркер за системска атеросклероза со висок ризик од настанување на мозочен удар, миокарден инфаркт и смрт од кардиоваскуларни и цереброваскуларни заболувања. Навременото откривање на каротидната болест, дефинирање на степенот на стенозата и правилната селекција на…

Каротидна болест – поврзана со мозоен удар и миокарден инфаркт

Артериитенавратот, каротидни артерии, излегуваат од аортата и го снабдуваат мозокот со крв и кислород. Поставени се површно и нивното пулсирање може да се напипа од двете страни на вратот. Атеросклерозата е во основа на каротидната болест. Каротидната болест е маркер за системска атеросклероза со висок…

КЕРАТОЗА-БЕНИГНИ ТУМОРИ

КERATOSIS SEBORRHOICA или позната како Verruca seborrhoica senilis, basal cell papilloma, претставува кожна лезија која спаѓа во групата на бенигни епидермални тумори. Се карактеризира со епителна пролиферација, хиперкератоза и хиперпигментација. Таа е најчестиот бенигнен кожен тумор чија што инциденца се зголемува со возраста, со подеднаква…

Зуење во уши

Многу често се случува да се појави некаков непријатен звук, шум во ушите кој пациентот го опишува како бучење, пиштење, пулсирање, шуштење, крцкање, зуење во уши. Зуењето во уши или медицински кажано tinitus e симптом, а не болест. Овој непријатен симптом е доста чест, го…

ДИПИТРЕНОВА БОЛЕСТ

Дипитренова болест е болест кај која доаѓа до трајно свиткување на прст или прстите, со неможност за испружување(контрактура) на дланката,а не ретко и на прстите се јавува задебелување во вид на поткожни чворчиња, фиброзни траки.Најчесто болеста почнува после 40-тата год. од животот,најнапред со појава на…

Првиот вратен пршлен (Атлас) неговата неправилна положба е причина за многу здравствени проблеми

Човечките задачи, обврски и проблеми биле тешки и во минатото исто како и на нас во современото време. Технологијата напредува а човечката способност стагнира. Како и секогаш некои луѓе ги поместуваат границите и постигнуваат големи резултати во спортот, медицината и науката. Други бараат решение за…

Слепило за бои (далтонизам)

Нормалното око ги разликува 3-те основни бои и од 150-180 дополнителни нијанси на бои кои се добиваат со мешање на основните бои. Типови Постојат 2 типа на слепило за бои: вродено и стекнато. Вроденото слепило за бои  – се нарекува дисхроматопсија  (далтонизам). Се cреќава доста…

Кинетоза (болест на движење)-motion sickness

Иако се нарекува болест кинетозата е всушност состојба која се јавува при патување. Може да се јави при патување на копно(возило, воз), вода (брод, чамец) или воздух (авион).  Причината поради која настанува е нерамнотежата помеѓу движењето регистрирано со видот и  чувството за движење во внатрршното…

КАКО ДА ОТСТРАНИТЕ КРЛЕЖ?

Што се крлежи:Крлежите се ектопаразити кои цицаат крв и претставуваат вектори за разни рикециски, спирохетни, бактериски и паразитски инфекции. Возрасните крлежи на некои видови можат да достигнат должина од 1цм. Тие имаат осум нозе, а првите два пара нозе се свиткани кон напред, како кај…

ЗАШТИТЕТЕ ЈА КОЖАТА НА ВРЕМЕ!!!

Последиците од изложување на кожата на сонце без заштита почнуваат од изгореници, темни флеки, оштетување на протеинските структури (колаген) и предвремено стареење, до фатални: нарушувања на клеточната функција, мутација на ДНК и појава на меланоми. Сончевата светлина емитира УВА (бранова должина од 320 – 400…

СОВРЕМЕНО ЛЕКУВАЊЕ НА РЕВМАТОИДНИОТ АРТРТИС

Ревматоидниот артритис (РА) е хронично и еволутивно воспалително ревматско заболување со системски манифестации и прогресивно оштетување на зглобовите. Оставен без лекување, пациентот со ревматоиден н артритис е соочен со инвалидност заради деформитети на зглобовите , намален квалитет на живот и скратување на животниуот век. Ревматоидниот…