Category: Родители и деца

Логопедско – дијагностичка постапка

Говорот е средство за комуницирање со луѓето.  За  нормален говор кај децата потребни се низа органски, психички и социјални причини. Многу е важно кога разговарате со вашето дете да бидете внимателни слушачи. Со големо значење и внимание да слушате што има и сака да ви…

Неправилен изговор на гласови!

Фонолошко-артикулативните нарушувања кои се нарекуваат дислалии претставуваат говорно нарушување кое се манифестира со неможност за изговарање одредени гласови, неправилен изговор на одредени гласови, замена на некои гласови и испуштање и преместување слогови во зборови. Дислалијата како појава почесто ја сретнуваме кај деца кои покажуваат  дислексија,…

РАНО ОТКРИЕН НАРУШЕН РАСТ = ЗДРАВЈЕ ЗА ЦЕЛ ЖИВОТ!!!

Денешниот ден 20-ти Септември е Светски ден за подигнување на свесноста за растот кај децата. Во Македонија постои Здружение на родители на деца со еднокринолошки заболувања РАСТ кое денеска по СЕДМИ  пат ќе се придружи на глобалната  иницијатива  за  одбележување  на СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА…

Учете го вашето дете на странски јазик од најмала возраст!

Многу родители си го поставуваат прашањето –  Дали е добро моето мало  деце уште рана возраст покрај   мајчиниот да учи и други јазици?  На ова прашање  одговорот на Антонела Сорас (Професорка по развојна лингвистика и директорка на Центарот за билингавлизмот на универзитетот во Едибург) најчесто…

Дијабетес во детска возраст

Дијабетесот е хронична болест која настанува поради недостаток на инсулин. Инсулинот е хормон кој се лачи од панкреасот и е неопходен за живот. Со негова помош гликозата влегува во секоја клетка и ја храни. Неговиот недостаток ќе доведе до пореметување на метаболизмот, не само на…

Сите здрави дечиња да пристапат кон вакцинација без никаков страв!

Д­а го вакцинирам детето или не? Колку се ефикасни вакцините?  Зошто здравствените работници по ова прашање (вакцинација на деца) имаат различни ставови? Предизвикуваат ли тешки болести, дали се тригер фактор за болестите? Дали со сета оваа фама со вакцините  се прават  теории на заговор? Овие,…

Критериуми на кандидати за кохлеарна имплантација

Кохлеарниот имплант може да им помогне на сите лица со двострано  сензонеурално оштетување на слухот. Со оглед на тоа , дека не е возможно да се предвиди прецизно користа за секој негов корисник треба да се знае дека: А) имплантацијата во најмала возраст ( во…

Развој на говор кај деца

Говорот претставува ментална способност која им овозможува на луѓето во процесот на комуницирање да се служат со организирам симболички систем (јазикот). Развојот на говорот ја потикнува социјализацијата и се потпира врз когнитивниот и социјалниот развој.  Говорот на детето е одраз на неговото сваќање на реалноста,…

Дијабетес во детска возраст

Дијабетесот е хронична болест која настанува поради недостаток на инсулин. Инсулинот е хормон кој се лачи од панкреасот и е неопходен за живот. Со негова помош гликозата влегува во секоја клетка и ја храни. Неговиот недостаток ќе доведе до пореметување на метаболизмот, не само на…

Фина моторика во првата година кај децата

Под фини моторни вештини се подразбира способноста да се контролираат и координираат малите мускули на рачниот зглоб и дланката. Овие вештини се развиваат од раѓање, а се неопходни како би можело бебето да фаќа и држи предмети, прво за играње а во понатамошниот период  и…

ТИКОВИТЕ КАКО РАЗВОЕН ПРОБЛЕМ

Секој родител кој го набљудува своето дете и го следи низ сите фази на растење лесно ќе успее да препознае кога детето се обидува да биде во центарот на вниманието, па намерно прави гримаси, од оние моменти кога своите движења не може да ги контролира….

Четиво за секој родител – важноста на детската игра

Важноста на играта – Дозволете му на вашето дете да истражува! За да го охрабрите вашето дете да истражува, треба постојано да му нудите интересни искуства. Овие искуства во раното детство се основа на мотивацијата на човекот за подоцна во животот, развивање на интеракција со…