Category: Медицина

СОВРЕМЕНО ЛЕКУВАЊЕ НА РЕВМАТОИДНИОТ АРТРТИС

Ревматоидниот артритис (РА) е хронично и еволутивно воспалително ревматско заболување со системски манифестации и прогресивно оштетување на зглобовите. Оставен без лекување, пациентот со ревматоиден н артритис е соочен со инвалидност заради деформитети на зглобовите , намален квалитет на живот и скратување на животниуот век. Ревматоидниот…

Метеопатија- болест на нашето време

Иако некои ја нарекуваат “болест на нашето време”, метеопатијата е зголемување на чувствителноста кај одреден број луѓе на временски настани. Метеопатија е група на симптоми и реакции што се манифестираат кај луѓето  кога станува збор за промена во една или повеќе метеоролошки фактори како што…

ПЕТТИ МАЈ-СВЕТСКИ ДЕН НА АСТМАТА

 Утре е Светски ден на астмата. Во изминатите години овој ден се одбележуваше со низа настани низ светот, како и различни  кампањи за навремено откривање и следење на астмата, од типот на „ Можете да ја контролирате астмата„  “Време е да ја ставите астмата под…

Што претставува седиментацијата и кои се нејзините нормални вредности?

Седиментација е брзина на таложење на еритроцити.Откако ќе се земе крв во епрувета која содржи антикоагуланс,епруветата се поставува вертикално.Еритроцитите постепено ќе почнат да се таложат на дното од епруветата.Брзината со која се таложат еритроцитите е пропорционална со реакцијата на телото на повреда или болест. Нормална…

Дали поинаквото мислење е здраво, или не?

Параноидни состојби („Едно поинакво  мислење кај поедини луѓе“) За да се одговори на ова комплексно прашање кое е многу често застапено во менталното здравје кај луѓето треба да се разгледа што претставува психичката нормалност и со кои атрибути се карактеризира, а пота да се разгледа…

Дебелината -пандемија која бара конкретни и итни мерки

Дебелината е хронична болест која се манифестира со претерано таложење на телесните масти и зголемување на телесната тежина.  За дебелината може да се каже, дека е и прекумерно складирање на масти во телото, кои сериозно можат да го загрозат општото здравје како и функционирањето на…

МОЗОЧЕН УДАР

Една од најчестите причини за смртонст во светот претставува мозочниот удар. Настанува со прскање или блокирање на некој крвен сад во мозокот, ако не се даде соодветен третман тие изумираат. Што претставува мозочниот удар и за видовите, за симптомите, дијагностиката и за третманот, www.metabolizam.mk ја…

СВЕТСКИ ДЕН НА АУТИЗМОТ

Во 2007 година на генералното собрание на ОН е одлучено 2 Април да биде прогласен како ден кога ќе се обележува на светско ниво Аутизмот. Оттогаш секоја година овој ден е наменет за овие лица.  Метаболизам  денеска ќе ве потсети дека аутистичните деца и лица…

Oртопедски заболувања- дијагностика и лекување

Потребата и интересот на луѓето во однос на бројните ортопедски заболувања во текот на животот на секој човек, е евидентна и неопходна. Причината за тоа е што мускуло-скелетниот систем претставува 70% од човекото тело кој заедно со васкуларниот и нервниот систем прави една целина. Оттука,…

Како да се подготвите и правилно да ја испланирате бременоста?

Доколку сте во процес на планирање на бременост, неколку стручни совети од нашиот тим на доктори околу факторите кои се одговорни за поздрава бремност. Кога сте подготвени за бременост треба да преземете неколку важни мерки кои би придонеле за поздрава бременост. Тие мерки се  следниве…

Рехабилитација на цервикобрахијален синдром

Современиот седечки начин на живеење, долготрајната работа пред компјутер, долготрајното возење автомобил, како и физичката неактивност се само некои од факторите кои поттикнуваат механичко нарушување на структурите на вратниот ’рбет и резултираат со појава на болни состојби. Во сите овие положби, главата е свиткана нанапред,…

Што претставува гихтот и со што се карактеризира?

  Гихтот е метаболна болест која настанува како резултат на прекумерно создавање на мочна киселина и таложење на мононатриум урат во зглобовите и меките ткива. Клинички се презентира како уричен артритис, урични тофуси, урична нефропатија и урична калкулоза. Акутниот уричен артритис, најчесто се појавува на…