Секаде во светот се зборува за актуелниот Корона вирус. Се стравува дека би можел да пристигне и кај нас.  Главните симптоми на корона вирусот се:  висока температура, треска и тешкотии во дишењето.  Генерално тоа  се зоонитични вируси кои велат  се пренесуаат од животните на човек.

Погледнете го поучнотоанимирано  видео, што треба да направите за да се заштитите!