Нашиот вид  вообичаено ни ги дава 90% од информациите кои ги добиваме, при што  нам ни помага да дознаваме повеќе за светот и да ги одбегнеме можните препреки. За жал видот е помеѓу првите кој е погоден при процесот на стареење во човековото тело.  Во…