Зима е и многу е честа појавата на лица кои имаат проблеми со растечен нос, болки во пределот на главата исл. Присутна е појавата на Акутен риносизитус кој всушност  е воспаление на носната мукозна мембрана и параназални синуси кои вклучуваат симптоми на назална конгестија, кои главно се засилени со носна секреција,  главоболка и болка во пределот на лицето како и треска (вклучувајќи најмалку два од четирите симптоми споменати погоре) за повеќе од десет дена или петдневно влошување по првите симптоми, не подолго од 12 недели. Прим.Д-р Мери Александрова во видето кој ви предлгаме да го погледнете таа детално ни објаснува што претставува оваа појава. Како се дијагностицира, и како и колкав временски период  се одвива третманот.